Dr. Anica Bilandžić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0005452 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Slavonski Brod Šifra ordinacije: 494549459 Status: koncesija Adresa: Slavonski Šamac, Ulica Kralja Zvonimira 12 Broj i naziv pošte: 35220 Slavonski Šamac