Dr. Berta Tomašić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 7835698 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Dubrovnik Šifra ordinacije: 900000732 Status: dom zdravlja Adresa: Smokvica, Smokvica, Smokvica bb Broj i naziv pošte: 20271 Blato