Dr. Vesna Belak-Došenović – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0118893 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Koprivnica Šifra ordinacije: 810181010 Status: koncesija Adresa: Sokolovac, Trg Dr. Tomislava Bardeka 1 Broj i naziv pošte: 48306 Sokolovac