Oznaka: liječnici Solin

Dr. Ana Silić – ordinacija opće medicine

Dr. Ana Silić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0113310 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split Šifra ordinacije: 844784478 Status: koncesija Adresa: Solin, Vranjic, Obala Pomoraca 62 Broj i naziv pošte: 21210 Solin

Dr. Mira Drnas – ordinacija opće medicine

Dr. Mira Drnas – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0113271 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split Šifra ordinacije: 772877289 Status: koncesija Adresa: Solin, Žižić Dr.martina 6 Broj i naziv pošte: 21210 Solin