Dr. Roberta Šišić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0149071 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Slavonski Brod Šifra ordinacije: 900004185 Status: dom zdravlja Adresa: Stara Gradiška, Kralja Petra Svačića bb Broj i naziv pošte: 35435 Stara Gradiška