Dr. Gordana Emić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0022047 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Bjelovar Šifra ordinacije: 485848589 Status: koncesija Adresa: Štefanje, Štefanje, Štefanje Broj i naziv pošte: 43240 Čazma