Dr. Ivica Vučičević – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0098558 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Vinkovci Šifra ordinacije: 871287129 Status: koncesija Adresa: Štitar, Štitar, Školska 2 Broj i naziv pošte: 32270 Županja