Dr. Marija Dadić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0093305 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek Šifra ordinacije: 738773875 Status: koncesija Adresa: Strizivojna, Braće Radića 210 Broj i naziv pošte: 31410 Strizivojna