Dr. Evica Jurčević – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0007757 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb Šifra ordinacije: 001300130 Status: koncesija Adresa: Stupnik, Gornjostupnička Ulica 88 Broj i naziv pošte: 10255 Gornji Stupnik