Dr. Dobrinko Carić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0207942 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split Šifra ordinacije: 900004835 Status: dom zdravlja Adresa: Sućuraj, Sućuraj bb Broj i naziv pošte: 21469 Sućuraj