Dr. Milan Glavaški – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0026018 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split Šifra ordinacije: 855485540 Status: koncesija Adresa: Sutivan, Sutivan, Perića Kala 20 Broj i naziv pošte: 21400 Supetar