Oznaka: liječnici Sveta Nedelja

Dr. Dina Tenšak – ordinacija opće medicine

Dr. Dina Tenšak – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0204854 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb Šifra ordinacije: 900017198 Status: dom zdravlja Adresa: Sveta Nedelja, Rakitje, Školska Ulica bb Broj i naziv pošte: 10431 Sveta Nedjelja

Dr. Višnja Šarić – ordinacija opće medicine

Dr. Višnja Šarić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0086177 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb Šifra ordinacije: 614861489 Status: koncesija Adresa: Sveta Nedelja, Kalinovica, Cvjetno Naselje 15 Broj i naziv pošte: 10436 Rakov Potok

Dr. Ankica Radovčić – ordinacija opće medicine

Dr. Ankica Radovčić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0075595 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb Šifra ordinacije: 768076803 Status: koncesija Adresa: Sveta Nedelja, Sveta Nedelja, Stilinovića Marijana bb Broj i naziv pošte: 10431 Sveta Nedjelja

Dr. Maja Milinković – ordinacija opće medicine

Dr. Maja Milinković – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0140554 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb Šifra ordinacije: 079307930 Status: koncesija Adresa: Sveta Nedelja, Bestovje, Dr. Franje Tuđmana 1 Broj i naziv pošte: 10431 Sveta Nedjelja

Dr. Ljubomir Flajšman – ordinacija opće medicine

Dr. Ljubomir Flajšman – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 7925484 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb Šifra ordinacije: 900024372 Status: dom zdravlja Adresa: Sveta Nedelja, Sveta Nedelja, Stilinovića Marijana BB Broj i naziv pošte: 10431 Sveta Nedjelja

Dr. Rada Filipović – ordinacija opće medicine

Dr. Rada Filipović – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0023353 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb Šifra ordinacije: 421242124 Status: koncesija Adresa: Sveta Nedelja, Sveta Nedelja, Stilinovića Marijana bb Broj i naziv pošte: 10431 Sveta Nedjelja

Dr. Ines Balint – ordinacija opće medicine

Dr. Ines Balint – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0003239 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb Šifra ordinacije: 655065504 Status: koncesija Adresa: Sveta Nedelja, Strmec, Ulica Kralja Tomislava 3 Broj i naziv pošte: 10431 Sveta Nedjelja