Oznaka: liječnici Sveti Ivan Žabno

Dr. Drina Podobnik – ordinacija opće medicine

Dr. Drina Podobnik – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0071749 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Koprivnica Šifra ordinacije: 810481049 Status: koncesija Adresa: Sveti Ivan Žabno, Križevačka Ulica 2 Broj i naziv pošte: 48214 Sveti Ivan Žabno

Dr. Željko Bakar – ordinacija opće medicine

Dr. Željko Bakar – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0002755 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Koprivnica Šifra ordinacije: 108010805 Status: koncesija Adresa: Sveti Ivan Žabno, Predavec Križevački, Predavec Križevački 5 Broj i naziv pošte: 48214 Sveti Ivan Žabno