Oznaka: liječnici Sveti Križ Začretje

Dr. Srećko Margetić – ordinacija opće medicine

Dr. Srećko Margetić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0106011 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Krapina Šifra ordinacije: 777377730 Status: koncesija Adresa: Sveti Križ Začretje, Trg Julija Lembergera 1 Broj i naziv pošte: 49223 Sveti Križ Začretje

Dr. Ljubica Jurina – ordinacija opće medicine

Dr. Ljubica Jurina – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0132209 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Krapina Šifra ordinacije: 457545755 Status: koncesija Adresa: Sveti Križ Začretje, Trg Julija Lembergera 1 Broj i naziv pošte: 49223 Sveti Križ Začretje

Dr. Dijana Dečman – ordinacija opće medicine

Dr. Dijana Dečman – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 7827610 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Krapina Šifra ordinacije: 900017350 Status: dom zdravlja Adresa: Sveti Križ Začretje, Trg Julija Lembergera 1 Broj i naziv pošte: 49223 Sveti Križ Začretje