Dr. Marina Šešo – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0086908 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Pazin Šifra ordinacije: 127412743 Status: koncesija Adresa: Tar-Vabriga, Tar, Istarska 18 Broj i naziv pošte: 52440 Poreč