Dr. Jasmina Antolović Mandić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 7839715 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Vinkovci Šifra ordinacije: 900005920 Status: dom zdravlja Adresa: Tordinci, Tordinci, Antuna Gustava Matoša 2 Broj i naziv pošte: 32213 Markušica