Dr. Helena Francetić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 7917095 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Karlovac Šifra ordinacije: 900015640 Status: dom zdravlja Adresa: Tounj, Tounj, Linije 3b Broj i naziv pošte: 47300 Ogulin