Dr. Melita Mijić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0163376 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Vinkovci Šifra ordinacije: 900006137 Status: dom zdravlja Adresa: Tovarnik, A. Stepinca 2 Broj i naziv pošte: 32249 Tovarnik