Dr. Sanja Budrovac – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 7901879 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek Šifra ordinacije: 900011637 Status: dom zdravlja Adresa: Trnava, Trnava, Ivana Meštrovića 34 Broj i naziv pošte: 31400 Đakovo