Oznaka: liječnici Trnovec Bartolovečki

Dr. Iris Đipalo Juretić – ordinacija opće medicine

Dr. Iris Đipalo Juretić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0188972 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Varaždin Šifra ordinacije: 200720074 Status: koncesija Adresa: Trnovec Bartolovečki, Šemovec, Koprivnička Ulica 78a Broj i naziv pošte: 42202 Trnovec Bartolovečki

Dr. Vesna Oskoruš – ordinacija opće medicine

Dr. Vesna Oskoruš – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0065425 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Varaždin Šifra ordinacije: 609960997 Status: koncesija Adresa: Trnovec Bartolovečki, Trnovec, Male Ledine 1 Broj i naziv pošte: 42202 Trnovec Bartolovečki

Dr. Maja Dokuzović – ordinacija opće medicine

Dr. Maja Dokuzović – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0019143 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Varaždin Šifra ordinacije: 610261029 Status: koncesija Adresa: Trnovec Bartolovečki, Trnovec, Male Ledine 1 Broj i naziv pošte: 42202 Trnovec Bartolovečki