Dr. Angelina Tučić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0109185 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Krapina Šifra ordinacije: 265426545 Status: koncesija Adresa: Tuhelj, Tuheljske Toplice, Bolnička Ulica 3a Broj i naziv pošte: 49290 Klanjec