Oznaka: liječnici Valpovo

Dr. Palma Vojnović – ordinacija opće medicine

Dr. Palma Vojnović – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0097390 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek Šifra ordinacije: 714171417 Status: koncesija Adresa: Valpovo, Ulica Kralja Petra Krešimira Iv 4 Broj i naziv pošte: 31550 Valpovo

Dr. Zdenka Turalija – ordinacija opće medicine

Dr. Zdenka Turalija – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0115401 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek Šifra ordinacije: 030203023 Status: koncesija Adresa: Valpovo, Ulica Kralja Petra Krešimira Iv 4 Broj i naziv pošte: 31550 Valpovo

Dr. Branka Kobzi – ordinacija opće medicine

Dr. Branka Kobzi – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0041483 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek Šifra ordinacije: 714471445 Status: koncesija Adresa: Valpovo, Ulica Kralja Petra Krešimira Iv 4 Broj i naziv pošte: 31550 Valpovo