Dr. Ivan Aržek – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0001605 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Bjelovar Šifra ordinacije: 700870083 Status: koncesija Adresa: Velika Trnovitica, Velika Trnovitica, Velika Trnovitica bb Broj i naziv pošte: 43280 Garešnica