Dr. Ivana Ora Dazgić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 7883102 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Zadar Šifra ordinacije: 900018429 Status: dom zdravlja Adresa: Vir, Franje Tuđmana 27/A Broj i naziv pošte: 23234 Vir