Dr. Ivana Maslać – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 7874278 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek Šifra ordinacije: 900002395 Status: dom zdravlja Adresa: Vladislavci, Vladislavci, Kralja Tomislava 104 Broj i naziv pošte: 31431 Čepin