Dr. Nada Kostić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0043346 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Vinkovci Šifra ordinacije: 321632168 Status: koncesija Adresa: Vođinci, Vođinci, Josipa Juraja Strossmayera 198 Broj i naziv pošte: 32284 Stari Mikanovci