Dr. Ivica Dukić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0164704 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Čakovec Šifra ordinacije: 041104110 Status: koncesija Adresa: Vratišinec, Vratišinec, Dr.vinka Žganca 1 Broj i naziv pošte: 40315 Mursko Središće