Dr. Tamara Starčević – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 7840241 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Slavonski Brod Šifra ordinacije: 900023651 Status: dom zdravlja Adresa: Vrbje, Vrbje, Kralja Tomislava 2 Broj i naziv pošte: 35400 Nova Gradiška