Dr. Marinka Tičić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0091278 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka Šifra ordinacije: 900002930 Status: dom zdravlja Adresa: Vrbnik, Vrbnik, Varoš 19 Broj i naziv pošte: 51500 Krk