Dr. Predrag Vučković – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0135105 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Slavonski Brod Šifra ordinacije: 722572255 Status: koncesija Adresa: Vrpolje, Vrpolje, Ulica Ivana Meštrovića 5 Broj i naziv pošte: 35214 Donji Andrijevci