Dr. Željko Maršić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0054941 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Karlovac Šifra ordinacije: 727572750 Status: koncesija Adresa: Žakanje, Žakanje, Žakanje 59 Broj i naziv pošte: 47271 Netretić