Dr. Josip Ribić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0112097 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb Šifra ordinacije: 671667165 Status: koncesija Adresa: Žumberak, Kostanjevac, Kostanjevac 12A Broj i naziv pošte: 10454 Krašić