Oznaka: Lijekovi s djelovanjem na povišeni krvni tlak

Tonocardin

Naziv lijeka: Tonocardin Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Lijekovi s djelovanjem na povišeni krvni tlak

Physiotens

Naziv lijeka: Physiotens Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Lijekovi s djelovanjem na povišeni krvni tlak

Moxonidin

Naziv lijeka: Moxonidin Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Lijekovi s djelovanjem na povišeni krvni tlak

Ebrantil

Naziv lijeka: Ebrantil Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Lijekovi s djelovanjem na povišeni krvni tlak

Volibris

Naziv lijeka: Volibris Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Lijekovi s djelovanjem na povišeni krvni tlak

Tracleer

Naziv lijeka: Tracleer Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Lijekovi s djelovanjem na povišeni krvni tlak

Stayveer

Naziv lijeka: Stayveer Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Lijekovi s djelovanjem na povišeni krvni tlak

Physiotens

Naziv lijeka: Physiotens Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Lijekovi s djelovanjem na povišeni krvni tlak

Moxaviv

Naziv lijeka: Moxaviv Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Lijekovi s djelovanjem na povišeni krvni tlak

Moksonidin

Naziv lijeka: Moksonidin Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Lijekovi s djelovanjem na povišeni krvni tlak