Oznaka: Lijekovi s djelovanjem na srce i krvožilje

Zofecard

Naziv lijeka: Zofecard Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Blokatori konvertaze (ACE-inhibitori)

Walzera

Naziv lijeka: Walzera Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Antagonisti angiotenzina II

Trapril

Naziv lijeka: Trapril Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Blokatori konvertaze (ACE-inhibitori)

Triapin

Naziv lijeka: Triapin Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač ACE-inhibitori-kombinacije

Tricor

Naziv lijeka: Tricor Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Lijekovi koji umanjuju razinu masnoća u krvi

Tritace

Naziv lijeka: Tritace Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Blokatori konvertaze (ACE-inhibitori)

Tensec

Naziv lijeka: Tensec Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Blokatori betaadrenergičkih receptora