Oznaka: Lijekovi za liječenje Parkinsonove bolesti

Sagilia

Naziv lijeka: Sagilia Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Lijekovi za liječenje Parkinsonove bolesti

Stalevo

Naziv lijeka: Stalevo Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Lijekovi za liječenje Parkinsonove bolesti

Repirol

Naziv lijeka: Repirol Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Lijekovi za liječenje Parkinsonove bolesti

Mirapexin

Naziv lijeka: Mirapexin Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Lijekovi za liječenje Parkinsonove bolesti

Neupro

Naziv lijeka: Neupro Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Lijekovi za liječenje Parkinsonove bolesti

Madopar

Naziv lijeka: Madopar Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Lijekovi za liječenje Parkinsonove bolesti

Comtan

Naziv lijeka: Comtan Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Lijekovi za liječenje Parkinsonove bolesti

Azilect

Naziv lijeka: Azilect Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Lijekovi za liječenje Parkinsonove bolesti

Rolpryna

Naziv lijeka: Rolpryna Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Lijekovi za liječenje Parkinsonove bolesti

Ropinirol

Naziv lijeka: Ropinirol Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Lijekovi za liječenje Parkinsonove bolesti