Oznaka: Lijekovi za parenteralnu prehranu

SmofKabiven

Naziv lijeka: SmofKabiven Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Nadomjesci za plazmu i lijekovi za nadomještanje tekućina

NuTRIflex

Naziv lijeka: NuTRIflex Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Nadomjesci za plazmu i lijekovi za nadomještanje tekućina