Dr. Pedijatrija Dz Koprivničko-Križevačka Žup. – pedijatrijska ordinacija Šifra pedijatra: 9993223 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Koprivnica Šifra ordinacije: 900001402 Status: dom zdravlja