Dr. Martina Krmek – pedijatrijska ordinacija Šifra pedijatra: 0199338 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb Šifra ordinacije: 900007150 Status: dom zdravlja