Dr. Nataša Dančulović Škalamera – pedijatrijska ordinacija Šifra pedijatra: 0183083 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka Šifra ordinacije: 900003359 Status: dom zdravlja