Dr. Pedijatrija Dz Zagrebačke Županije – pedijatrijska ordinacija Šifra pedijatra: 9993983 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb Šifra ordinacije: 900013150 Status: dom zdravlja