Dr. Štefanija Iveković-Prepolec – pedijatrijska ordinacija Šifra pedijatra: 0073393 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Varaždin Šifra ordinacije: 771177119 Status: koncesija