Dr. Pedijatrija Dz Virovit.-Podravske Županije – pedijatrijska ordinacija Šifra pedijatra: 9991705 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Virovitica Šifra ordinacije: 900006471 Status: dom zdravlja