Dr. Željkica Gerenčir – pedijatrijska ordinacija Šifra pedijatra: 0171735 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Virovitica Šifra ordinacije: 345434544 Status: koncesija