Dr. Dinka Ožegović – ordinacija dentalne medicine Šifra stomatologa: 337633 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb Šifra ordinacije: 499749979 Status: koncesija