Dr. Nevenka Busija Jertec – ordinacija dentalne medicine Šifra stomatologa: 334251 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Varaždin Šifra ordinacije: 869686968 Status: koncesija