Dr. Zdenka Šapro Kriste – ordinacija dentalne medicine Šifra stomatologa: 331813 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Dubrovnik Šifra ordinacije: 470647060 Status: koncesija