Dr. Edita Deželić Golubić – ordinacija dentalne medicine Šifra stomatologa: 351008 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb Šifra ordinacije: 205720579 Status: koncesija