Dr. Gordana Šebešćen – ordinacija dentalne medicine Šifra stomatologa: 332364 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek Šifra ordinacije: 862686261 Status: koncesija