Dr. Blaženka Kovaček-Jantolek – ordinacija dentalne medicine Šifra stomatologa: 333204 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Koprivnica Šifra ordinacije: 410141011 Status: koncesija