Dr. Šandor Poc – ordinacija dentalne medicine Šifra stomatologa: 336734 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek Šifra ordinacije: 215721578 Status: koncesija